Voorprogramma's

Stichting Kleine Lettertjes zet zich in voor het vergroten van leesplezier bij kinderen in de vrije tijd. Wij sluiten ons hiermee aan bij het leesoffensief waartoe het Ministerie van OCW heeft opgeroepen.

Naast de verschillende festivals organiseert de stichting daarom sinds 2019 voorprogramma’s (spin-offs van de festivalactiviteiten) in speeltuinen en buurthuizen in diverse steden. Op deze manier bereiken we ook kinderen die uit zichzelf niet zo snel naar een festival (kunnen) komen. 

Om intermediairs van BSO’s, bibliotheken, speeltuinen en buurthuizen te stimuleren om ook zelf kinderboeken als uitgangspunt te nemen voor de activiteiten die kinderen in hun vrije tijd beleven, hebben we Het Mooie Kinderboekenfeestje ontwikkeld. Dit is een online pakket waarmee medewerkers van deze plekken zelf op locatie aan de slag kunnen met mooie kinderboeken. 

Voor vragen over de voorprogramma’s of Het Mooie Kinderboekenfeestje kunt u contact opnemen met Stichting Kleine Lettertjes, via info@kleinelettertjes.com.

De voorprogramma’s worden mogelijk gemaakt door de Versterking en de Lerak Foundation.